Enkaustika na sololite, 60x60 cm, 2010

Olej na sololite, 60x60 cm, 2010

Enkaustika na sololite, 60x60 cm, 2010

Enkaustika na doske, 45x35 cm, 2010

Olej na plátne, 40x50 cm, 2010

Olej na plátne, 40x40 cm, 2010

Olej na plátne, 40x40 cm, 2010

Olej na plátne, 40x40 cm, 2010

Pohybuj sa šípkami