Enkaustika na doske, 60x47 cm, 2009

Enkaustika na doske, 60x47 cm, 2009

Enkaustika na doske, 55x45 cm, 2009

Enkaustika na doske, 65x50 cm, 2009

Enkaustika na doske, 45x55 cm, 2009

Enkaustika na doske, 55x45 cm, 2009

Enkaustika na doske, 50x45 cm, 2009

Enkaustika na doske, 40x55 cm, 2009

Enkaustika na doske, 45x30 cm, 2009

Enkaustika na doske, 35x45 cm, 2009

Pohybuj sa šípkami